Thăm Công ty và Giao lưu Alumni phía Bắc, mùa Thu 2020

     Dịch Covid làm ảnh hưởng tới việc gặp gỡ và giao lưu thường niên của Alumni. Trong khoảng thời gian dịch bệnh tạm lắng xuống, VP GIZA VIỆT NAM tổ chức thăm công ty thành viên và giao lưu MTP Alumni tại Hải Phòng – Hạ Long. Đặc biệt, đây là công ty của nhóm học viên Khóa 18 sau khi tham dự chương trình học tập tại CHLB Đức về thành lập, mang tên G18 (group 18).

Bài liên quan

Back to top button
Close