Tổ chức cho thành viên MTP Alumni và Đối tác tham gia kết nối kinh doanh tại Đức và châu Âu

Các hội chợ triển lãm tại CHLB Đức và châu Âu về chuyên ngành được tổ chức hàng năm. GIZA VIỆT NAM phối hợp với các Tổ chức, đối tác ngoài nước thu xếp chương trình và thủ tục để các thành viên MTP Alumni cùng với các đối tác tham dự.

Ngoài ra, trong các chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài, GIZA VIỆT NAM kết hợp giới thiệu và trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm quảng bá tới thị trường ngoài nước. Đồng thời, GIZA VIỆT NAM tìm kiếm các đối tác với các sản phẩm và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhập khẩu về Việt Nam, góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hàng hóa của Việt Nam.

Bài liên quan

Back to top button
Close