Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ)

     GIZ là tổ chức trực thuộc nhà nước liên bang Đức, được tài trợ chính bởi Chính phủ Đức. GIZ hỗ trợ Chính phủ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời tham gia vào công tác giáo dục quốc tế trên toàn cầu. Bằng những nỗ lực của mình, GIZ giúp người dân và xã hội tại nhiều nước trên thế giới tự cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, GIZ còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác bao gồm phát triển kinh tế và xúc tiến việc làm; xây dựng nhà nước và khuyến khích dân chủ; an ninh, tái thiết và giải quyết mâu thuẫn dân sự; an ninh lương thực, y tế và giáo dục phổ cậpbảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã điều chỉnh Chiến lược Tăng trưởng Xanh, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo tính bền vững về môi trường và xã hội. Trọng tâm này được phản ánh qua các chương trình do GIZ thực hiện trong các lĩnh vực ưu tiên sau:

  • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
  • Năng lượng
  • Đào tạo nghề

Bài liên quan

Back to top button
Close