Các Tổ chức Quốc tế

1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

2. Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ)

3. Đại sứ quán Đức

4. Hiệp Hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)

5. Hiệp Hội Đầu tư và Thương Mại Đức (GTAI)

6. Đại sứ quán các nước

 

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close