Giới thiệu về Cổ phần GIZA VIỆT NAM

Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Cao cấp tại Đức (gọi tắt là MTP) do Chính phủ Đức tài trợ nhân chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tháng 3 năm 2008, được ký bởi Bộ Kinh tế và Công nghệ (nay là Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức) (viết tắt BMWi) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (viết tắt MPI), giao cho Cơ quan Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp thực hiện.

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên tiếp tục tham gia Hội Cựu học viên (Alumni) tại Việt Nam. Với mục đích kết nối kinh doanh và chia sẻ kinh nghiệm trong nội khối và với ngoài nước, góp phần phát triển doanh nghiệp của từng cá nhân và của cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam, GIZA VIỆT NAM ra đời.

Sứ mệnh: Kết nối kinh doanh giữa các Doanh nghiệp của Cựu học viên chương trình MTP-GIZ-VCCI, làm cầu nối giữa Doanh nghiệp Việt nam và Doanh nghiệp ngoài nước, đặc biệt là Đức và Châu Âu.

Tầm nhìn: Xây dựng Cộng đồng Doanh nghiệp của Cựu học viên lớn mạnh và nâng cao vị thế Doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế

Back to top button
Close
Close