Giới thiệu về GIZA VIỆT NAM

     Công ty cổ phần GIZA VIETNAM được thành lập vào ngày 11/1/2019 bởi nhóm các Cựu học viên của Chương trình Đào tạo quản lý cao cấp (MTP GIZ-VCCI) (sau đây gọi là MTP Alumni) tại CHLB Đức. Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (MPI) cùng  Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức – BMWi) giao cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp tổ chức thực hiện.

     GIZA VIETNAM được hình thành với mong muốn tạo ra các cơ hội gặp gỡ, kết nối kinh doanh và đầu tư cho các thành viên của cộng đồng Cựu học viên MTP GIZ-VCCI; đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức nói riêng và các nước Châu Âu nói chung.

Giá trị cốt lõi: Kết nối và phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh doanh của cộng đồng các Cựu học viên MTP GIZ

Sứ mệnh: xây dựng cộng đồng MTP ALumni và góp phần phát triển quan hệ song phương Việt Nam – CHLB Đức và các nước thành viên trong Chương trình

Tầm nhìn: Trở thành một cầu nối hợp tác phát triển giữa Việt Nam, CHLB Đức, châu Âu và các nước trong Chương trình MTP.

     Với xuất phát điểm ra đời từ cộng đồng, GIZA Vietnam tập trung vào các hoạt động chính như sau:

– Kết nối – Kinh doanh: GIZA VIETNAM là nơi để các thành viên gặp gỡ, trao đổi, cập nhật tình hình kinh doanh, cùng nhau tìm kiếm, phát triển cơ hội kinh doanh trong cộng đồng MTP Alumni và mở rộng đến các doanh nghiệp đối tác.

– Xây dựng cộng đồng MTP Alumni: song hành với các hoạt động kinh doanh, GIZA VIETNAM xây dựng cộng đồng MTP Alumni thân thiện, hợp tác và chia sẻ cơ hội để cùng phát triển; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững tại Việt Nam.

Bên cạnh sự đón nhận của cộng đồng MTP Alumni và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, GIZA VIỆT NAM được sự ghi nhận chính thức của các cơ chính phủ CHLB Đức như Bộ Kinh tế và Năng lượng (BMWi), Tổ chức Hợp tác Quốc tế (GIZ) và nhiều doanh nghiệp, Tổ chức của CHLB Đức.

Back to top button
Close