Kỷ niệm 20 năm Dự án MTP đào tạo các nhà quản lý doanh nghiệp

Kỷ niệm 20 năm Dự án MTP đào tạo các nhà quản lý doanh nghiệp, do Bộ Kinh tế và Công nghệ (nay là Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang), CHLB Đức và GIZ phối hợp với Chính phủ Nga khởi sướng từ năm 1998. Hiện nay dự án đã mở rộng tới 19 nước thành viên. Dự kiến sang năm sẽ phát triển thành 22 nước. Việt Nam tham gia dự án từ năm 2008, góp phần đào tạo các nhà quản lý cho doanh nghiệp và tạo nhiều mối quan hệ kinh doanh giữa Việt Nam và CHLB Đức. Mỗi năm có khoảng 50-60 đại diện doanh nghiệp tham gia. Hiện đã có gần 600 học viên tham gia học tập trở về tiếp tục sinh hoạt trong Hội Cựu học viên (Alumni Club).

  

 

Back to top button
Close
Close